เครื่อวเช็คคัทเอาร์ทไดชาร์ท MSG MS-012 20920112

2-092-01-12

เครื่องเช็คคัทเอาร์ท MSG MS-012 หน้าจอทัชสกรีน

(เหมาะกับการทดสอบแบบแกะคัทเอาร์ทออกมาเทศต่างหากเฉพาะตัว)

เช็คคัทเอาร์ท 12V-24V ระบบ LIN,PD,D+,L,IL,DFM,RLO,C,BSS,SIG 

สามารถจำลองปรับโอมห์ทุ่นชาร์จ รอบมู่เล่

หลอดดับ และ Load. แอมป์ถ่าน


 • S/A/B+ เข้า B+
  L เข้า D+
  E(กราวด์) เข้า B-
  ถ่านเข้า F ทั้งคู่

 • ขั้ว LIN เข้า GC
  ขั้ว B เข้า B+
  ขั้ว E เข้า B- และ F
  ขั้ว F เข้า F
  ขั้ว P เข้า ST1
 • ทดสอบคัทเอาร์ท Mitsubishi Mazda ระบบ PD
  ทดสอบคัทเอาร์ท Mitsubishi Mazda ระบบ PD

  ขั้ว D ที่ปลั๊ก เข้า GC
  ขั้ว P ที่ปลั๊ก เข้า FR
  ขั้ว P ที่ฐาน เข้า ST1
  แปลงถ่าน บน-ล่าง เข้า F1 และ F2 (ถ้าไม่ทำงานลองสลับ F1-F2)
  ขั้ว E (กราวด์) เข้า B-
  ขั้ว B เข้า B+

ชื่อผู้ตอบ: