ทดสอบคัทเอาร์ท Mitsubishi


  • ทดสอบคัทเอาร์ท Mitsubishi S-L
    ต่อสาย จากคัทเอาร์ท เข้าไป ที่เครื่องทดสอบS/A/B+ เข้า B+L เข้า D+E(กราวด์) เข้า B-ถ่านเข้า F ทั้งคู่1. ปรับค่าโอห์มในเครื่อง ให้ใกล้เคียงของจริง2. เลือก 12V3. เลือก Mode D+4. จำลอง...

  • ทดสอบคัทเอาร์ทไดชาร์จ Mazda ระบบ P-D
    ต่อสายขั้ว D ที่ปลั๊ก เข้า GCขั้ว P ที่ปลั๊ก เข้า FRขั้ว P ที่ฐาน เข้า ST1แปลงถ่าน บน-ล่าง เข้า F1 และ F2 (ถ้าไม่ทำงานลองสลับ F1-F2)ขั้ว E (กราวด์) เข้า B-ขั้ว B เข้า B+วิธีเช็ค1. ...