ปั๊มลมไดชาร์จ Hino, Rocky ปั๊มใหญ่ 2-325-01-04

2-325-01-04

ปั๊มลมไดชาร์จ Hino, Rocky ปั๊มใหญ่