พัดลมหม้อน้ำ Volk Passat 330959455A 12V9ใบ 2-436-01-02

2-436-01-02

พัดลมหม้อน้ำ Volk Passat / Santana (3B2) '20 1.9TDI 12V 9ใบ

290mm 100W

330 959 455A