เครื่องเช็ค MS015 MSG แปลงเช็คไดชาร์จ LIN COM BSS PD 2-092-01-15


2-092-01-15

เครื่องเช็ค MSG รุ่นMS015 สำหรับแปลงเช็คไดชาร์จ

(เหมาะกับการทดสอบคัทเอาร์ทที่ยังติดตั้งอยู่ในได)

(สามารถทดสอบไดขณะยังอยู่ในรถได้)

LIN,COM,BSS,SIG,RLO,PD,RVC,DFM

12V

*เช็ค LIN เข้าโหมด COM

 

วิธีเช็คไดชาร์จ Mazda3 - D P https://www.youtube.com/watch?v=DzGKk85mb4Y&t=10s

วิธีเช็คไดชาร์จ Civic FD - IG C FR L https://www.youtube.com/watch?v=tvE7JZrs-fo&t=79s

วิธีเช็คไดชาร์จ Ford Fiesta- LIN https://www.youtube.com/watch?v=iAQfH-meqes