เฟืองสตาร์ท D4D 2.0,2.2 NDทด (KBZ)10ฟัน 2-465-01-56

2-465-01-56

เฟืองสตาร์ท D4D 2.0,2.2ND , VigoNDทดแปลง 10ฟัน