เฟืองสตาร์ท Canter 4D33 2-465-06-05

2-465-06-05

เฟืองสตาร์ท Canter 4D33

 

สำหรับไดสตาร์ท
ไดสตาร์ท Canter 4D33 24V 2-199-01-11