คอลย์หัวเทียน CT-38 Vigo เบนซิล, INNOVA, Fortuner, Commuter 1TR 2TR 1GR 90919-02248

2-069-01-04 (Mobiletron)

คอลย์หัวเทียน CT-38 Vigo เบนซิล,

INNOVA, Fortuner, Commuter 1TR 2TR 1GR 

90919-02248