คัทเอาร์ท Chev Optra 2ขา 20660199

2-066-01-99 Yunyi (01-021)

คัทเอาร์ท ไดชาร์จ Chevrolet optra

เชฟโรเล็ต ออปตร้า

12V Setpoint:14.5V

2ขา

A-Circuit