คัทเอาร์ทไดชาร์จ BMW ซีรี่3

2-066-01-70 (Yunyi) (08-020/13801300)


คัทเอาร์ทไดชาร์จ BMW Series3

12V

Set point: 14.5V, B-Circuit

ref#593534, 593477, 593505


กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา

1
กรุณาติดต่อสอบถาม
1
จำนวน: