ไฟไซเรน Alarm light , Beacon


 • ไฟไซเรน 2.5 inch.png
  2-514-01-01 (อย่างดี)2-514-01-04 (ทั่วไป)ไฟไซเรน LED 2.5 นิ้วใช้ไฟได้ 12V-110Vแสงแบบกระพริบ

 • ไฟไซเรน 4
  2-514-01-02ไฟไซเรน 4" สูง60mmสามารถปรับแสงได้ทั้งแบบ หมุน และ กระพริบสามารถใช้ไฟได้ทั้ง 12V-24V แบบที่จุดบุหรี

 • ไฟไซเรน.png
  2-514-01-03ไฟไซเรน P 4” สูง135mm 18เม็ด12V-24V ปรับได้3รูปแบบด้านล่างแบบแม่เหล็กยึดติดสนใจราคาสินค้ากรุณาติดต่อสอบถามหรือกดสั่งซื้อเพื่อรอรับการเสนอราคา

 • ไฟไซเรน ไฟฉุกเฉิน.png
  2-514-01-06ไฟไซเรนLEDฐาน 6” สูง 155mm 12V-24Vแบบมีกรงปรับได้ 3 รูปแบบ

 • ไฟฉุกเฉิน ไฟไซเรน.png
  2-514-01-05ไฟไซเรนLEDฐาน 6” สูง 155mm 12V-24Vปรับได้ 3 รูปแบบ