เฟืองสตาร์ท NISSAN NAVARA 12ฟัน

2-465-03-02

เฟืองสตาร์ท Nissan NAVARA แบบ 12ฟัน

 

ไดสตาร์ทที่ใช้กับอะไหล่ตัวนี้

ไดสตาร์ท NAVARA Frontier 12ฟัน TD24 YD25