ฟิลด์ไดชาร์จ ISUZU DECA 6HK1

2-447-01-21

ฟิลด์ไดชาร์จ Isuzu Deca 6HK1 แบบNIKKO

24V

 

ไดชาร์จสำหรับอะไหล่ตัวนี้

 

ไดชาร์จ Isuzu Deca 6HK1 7PK+1A 24V60A

 

ไดชาร์จ Isuzu Deca 6HK1 7PK+1A 24V50A

 

ไดชาร์ท isuzu deca 6hk1 9PK 24V 50A