ฝากลางไดสตาร์ท FUSO 6D14

# 2-356-01-01
ฝากลางไดสตาร์ท Fuso 6D14 ซาลาเปา