แตรเรียวมอเตอร์ 1 ปาก Seger 83KM

แตรเรียวมอเตอร์ 1 ปาก Seger 83KM 12V, 24V

500HZ - 800HZ 15A-26A

125 dB 

ขนาด 96x172x380mm

 

 

 

1
กรุณาติดต่อสอบถาม
1
จำนวน: