เฟืองสตาร์ท Isuzu KBZ, TFR

#2-465-05-02

เฟืองสตาร์ท TFR, KBZ

ref# 8-94145897-1