เฟืองสตาร์ท Mitsu Strada 2.8

#2-465-05-03

เฟืองสตาร์ท Mitsubishi Strada2.8

10ฟัน , G32 , D69.5 , L92 , SPL5

ref#Y156-00-92