เฟืองสตาร์ท Isuzu NPR-R 115แรง หมุนขวา

#2-465-01-07

เฟืองสตาร์ท Isuzu NPR-R

9ฟัน หัวโตสุด35mm ยาว100mm