ออดเตือนความร้อนเกิน Veethree

ออดความร้อน 96c-102c 
12V, 24V
(ต้องต่อให้ครบวงจรก่อนอุปกรณ์ถึงทำงาน)


กรุณาติดต่อเพื่อสอบถามราคา
1
กรุณาติดต่อสอบถาม
1
จำนวน: