ไดสตาร์ท Mitsubishi Strada 2500 10ฟัน 21990643

2-199-06-43

ไดสตาร์ท Mitsubishi Strada 2500

12V 10ฟัน

ยี่ห้อ K.Fuji

Ref.# M2T74171