เฟรชเชอร์ไฟเลี้ยว 1000W กระพริบเร็ว 1-460-02-14

1-460-02-14 (New-F.J)

เฟรขเชอร์ไฟเลี้ยวสำหรับงานหนัก แบบกระพริบเร็ว

เฟรเชอร์ไฟเลี้ยว 1000W กระพริบเร็ว 24V. 1-460-02-14

B=ไฟบวก , E=ไฟลบ , L=หลอดไฟ