ไดสตาร์ท Isuzu 6SD,6SA

ไดสตาร์ท 6SA 6SD

CXH10, CXM 2หู

24V 11ฟัน 7.0KW