ไดสตาร์ท Isuzu 6SD1, 6SA1 24V 7.0KW 11ฟัน 2-199-01-58

2-199-01-58

ไดสตาร์ท 6SD1 6SA1 24V 11ฟัน 7.0KW

21990158