ไดสตาร์ท D-Max แบบND 2-199-07-01

2-199-07-01

ไดสตาร์ท D-Max แบบND ตะเกียบนอก

ยี่ห้อ K.FUJI

12V 9ฟัน